کتاب «تصمیم‌گیری و اولویت‌سنجی برای کتابداران» منتشر شد.
1399-10-17
کتاب «تصمیم‌گیری و اولویت‌سنجی برای کتابداران» منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، کتاب «تصمیم‌گیری و اولویت‌سنجی برای کتابداران» با انگیزه آشنایی با مفاهیم، اصول و روش‌های تصمیم‌گیری علمی و عقلایی، و نیز اولویت‌بندی که از مراحل مهم تصمیم‌گیری است و تشویق به استفاده از این روش‌ها در محیط کتابخانه به تحریر درآمده است و تلاش مولف بر این بوده تا مفاهیم این حوزه را به زبان ساده برای کتابداران و حرفه‌مندان علم اطلاعات و دانش‌شناسی بیان کند.

کتاب «تصمیم‌گیری و اولویت‌سنجی برای کتابداران» در پنج فصل و در 184 صفحه چاپ شده است. در فصل نخست از این کتاب، کلیاتی درباره تصمیم‌گیری منتشر شده و در فصل دوم منابع و روش‌های گردآوری اطلاعات برای تصمیم‌گیری، در فصل سوم روش‌های محاسباتی برای سنجش اولویت‌ها و تصمیم‌گیری، در فصل چهارم نمونه‌هایی از موقعیت تصمیم‌گیری در کتابخانه و در فصل پنجم مروری کوتاه بر روش‌های تخصصی و نرم‌افزارهای تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی ارائه شده است.

فرزانه شادانپور و محمدرضا میقانی مولفان این کتاب درباره دلایل نگارش این کتاب چنین آورده است: «تصمیم‌گیری از رفتارهایی است که به دلیل تکرار در جمیع شئون حیات، گاه حتی خود آدمی متوجه آن نیست. تصمیم‌گیری رفتاری است که هر انسانی، با توانایی‌های معمول، هر لحظه بدان مبادرت می‌ورزد و زندگی او بدون تصمیم‌گیری قابل تصور نیست. ما دقیقا نمی‌دانیم که قدیم‌ترین انسان‌ها در مورد تصمیم‌گیری چه می‌اندیشیده‌اند، هر چند این رفتار را داشته‌اند؛ اما می‌دانیم تطور و تکامل دانش‌های بشر به آگاهی او از رفتار تصمیم‌گیری، چگونگی آن و چگونه بهتر شدن آن وسعت بخشیده شده است. علم کوشیده این رفتار را به توصیف تجربی درآورد و حتی ردای محاسبات به آن بپوشاند تا به زیور منطق و درستی آراسته‌اش کند و از نتایج زیان‌بار آن هر چه بیشتر بکاهد. اما این حقیقتی است انکارناپذیر که در تصمیم گیری‌ها همه چیز به دست ما و به اختیار ما نیست.

لازم به توضیح است شمارگان منشورات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با انتشار این اثر به عدد 1561 جلد کتاب رسیده است. علا‌قه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به فروشگاه انتشارات سازمان واقع در ساختمان کتابخانه ملی ایران و به صورت غیرحضوری به فروشگاه آنلاین انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به آدرس www.bookshop.nlai.ir مراجعه کنند.

 

 

 

 

login