فرایند پذیرش آثار

 1. ایجاد حساب کاربری در سامانه
 2. ورود به حساب کاربری و ثبت کتاب از طریق لینک ثبت عنوان جدید
 3. بررسی و ارزیابی اولیه  اثرتوسط کمیته تخصصی محتوا و در صورت تائید اولیه ارسال به شورای انتشارات
 4. طرح در شورای انتشارات و تصمیم گیری درمورد آن
 5. ارسال اثر برای داوری در صورت تأیید در شورای انتشارات
 6. تعیین تیراژ چاپ اثر در شورای انتشارات 
 7. ارسال نظرات اصلاحی داور به نویسنده
 8. ارسال اثر به ویراستار پس از اعمال نظرات داوران توسط نویسنده
 9. ارسال اثر برای صفحه‌آرائی و طراحی جلد
 10. اخذ مجوزهای لازم (شابک، فیپا، مجوز وزارت ارشاد اسلامی) برای چاپ و انتشار اثر
 11. ارسال فایل اثر به چاپخانه
login