اهداف انتشارات

حوزه چاپ و نشر یکی از مهم ترین و حساس ترین حوزه های پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا است که نقش پررنگی در تولید و عرضه بروندادهای علمی اعضای  هیات علمی و پژوهشگران را در سطح سازمانی و فراسازمانی برعهده دارد. از اهداف مهم این حوزه می توان موارد زیر را نام برد:

  • تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی و پژوهشگران به تالیف و ترجمه آثار معتبر علمی در راستای نیاز روز جامعه علمی و نقشه جامع علمی کشور
  • انتشار کتاب و مجموعه مقالات تخصصی مورد نیاز جامعه علمی کشور، به ویژه درحوزه علم اطلاعات و دانش شناسی، تاریخ شفاهی، ایران شناسی و اسلام شناسی و نسخه پژوهی، علوم آرشیوی و سند پژوهی
  • ارتقای کیفیت آثار علمی برای رقابت در نمایشگاه های ملی و بین المللی کتاب
  • انتشار استانداردها و تلاش برای بومی سازی دانش نوین ، چاپ و نشر منابع مرجع و پایه  در حوزه کار کتابداران و آرشیویست ها
  • ارتقای جایگاه و رتبه علمی سازمان در میان سازمان ها و مراکز علمی کشور و جهان در حوزه انتشار آثار علمی
login