• 4
  • 1
  • 2
  • 3

 

تعداد عنوان ها: 59
خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی (استانداردها و رهنمودها)
اعظم نجفقلی نژاد؛ فرناز محمدی؛ صدیقه شاکری
320,000
فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران شماره 25
خانم زهره معیری؛ خانم معصومه فرشچی
770,000
فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی جلد 51/2
مریم تفضلی شادپور
700,000
تصمیم گیری و اولویت سنجی برای کتابداران
فرزانه شادانپور؛ محمدرضا میقاتی
350,000
فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی جلد 89
پروین متواری سورکی
1,150,000
آماروشاخص های کیفیت در آرشیو وب
فرزانه شادانپور
150,000
سرعنوان های موضوعی فارسی ویراست چهارم جلد دوم
پوری سلطانی؛ کامران فانی؛ فیروزان زهادی
1,000,000
سرعنوان های موضوعی فارسی ویراست چهارم جلد سوم
پوری سلطانی؛ کامران فانی؛ فیروزان زهادی
1,000,000
سرعنوان های موضوعی فارسی ویراست چهارم جلد چهارم
پوری سلطانی؛ کامران فانی؛ فیروزان زهادی
1,000,000
سرعنوان های موضوعی فارسی ویراست چهارم جلد اول
پوری سلطانی؛ کامران فانی؛ فیروزان زهادی
1,000,000
فهرست نفایس هنری کتابخانه ملی ایران
حمیدرضا قلیچ خانی
1,000,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه

 

 

 

 

login